Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2020 rok

Informacja dotycząca spotkania informacyjno-konsultacyjnego z mieszkańcami realizowanego w ramach projektu nr RPPD.09.01.00-20-0379/19 pt.: „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański na 2020 rok” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój Lokalny Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Poniżej udostępniam Państwu link do naszej strony z informacją o spotkaniu : http://biebrza-leader.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-spotkania-informacyjno-konsultacyjne .

Powrót na początek strony