Gospodarowanie odpadami komunalnymi

ℹ️ Urząd Gminy w Janowie informuje, że od stycznia 2023 roku przejmuje obsługę zadania gospodarowania odpadami komunalnymi, realizowaną dotychczas przez Związek Gmin „Kumiałka-Biebrza”.

▶️ W związku z powyższą zmianą każdy właściciel nieruchomości do dnia 28.02.2023 roku jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▶️ Nowe deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy w Janowie ul. Parkowa 3 (pokój Nr 1), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7 30 do 15 30. Szczegółowe informacje w tej sprawie udzielane są mi.in. telefonicznie pod nr tel. 857216288 lub e-mail: anna.bakun@janow.com.pl

▶️ Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 r. zmienia się wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

▶️ Od 1 stycznia 2023 r opłata wynosi:

- od 1 do 5 osób – 31,00 zł od osoby;
- 6 osób i więcej – 29,00 zł od osoby;

▶️ zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

▶️ Kwota zwolnienia wynosi 5,00 zł od 1 osoby.

----------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że w czerwcu 2023 roku Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Korycinie będzie otwarty w następujące soboty: 3 czerwca, 17 czerwca i 24 czerwca, w godzinach od 12:00 do 16:00 . Ponadto informujemy, że w dniu 10 czerwca 2023 roku PSZOK w Korycinie będzie nieczynny.

----------------------------------------------------------------------------

Terminarz odbioru odpadów 2024r.

  • Deklaracja.pdf 434.32 KB

    DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Powrót na początek strony