Mapa Gminy

Terminarz Wywozu Odpadów VII - XII 2018

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W związku z wykonaniem projektu "Edukacja z Klimatem w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej" realizowanego przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stworzono internetową grę ekologiczną pn. "Gra z Klimatem".

Pragniemy, aby gra o tematyce związanej z ochroną klimatu trafiła do jak najszerszego grona odbiorców.

www.WielkiLas.com.pl

                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

"Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów"

mająca na celu  "Poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na ulicy w miejscowości Janów"

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308B do miejscowości Łubianka"

mająca na celu  "Skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości Białousy do ośrodka kultu religijnego (kościół w Łubiance) poprzez przebudowę drogi gminnej"

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

W dniu 22 lipca br. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy zawarte pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a Gminą Janów. W ramach w/w dofinansowania Gmina Janów planuje zrealizować następujące zadania:

Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1308B do miejscowości Łubianka

Całkowita wartość zadań wynosi 1 321 739,82 zł z czego kwota dofinansowania 834 197,00 zł.

W ramach ogłoszonego naboru dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Janów złożyła cztery wnioski:

  1. „Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów”;
  2. „Przebudowa drobi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308b do miejscowości Łubianka”;
  3. „Modernizacja drogi gminnej Krasne - Cieśnisk Wielki”;
  4. „Przebudowa drogi gminnej nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy gminy Janów”;

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania. Z uwagi na ograniczone środki finansowe do refundacji zostały zakwalifikowane wnioski pn.: „Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów” i „Przebudowa drobi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308B do miejscowości Łubianka” pozostałe wnioski będą oczekiwać na dostępność środków finansowych.

ZAWIADOMIENIE

     Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" zawiadamia, że Zgromadzenie Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2016 r. przyjęło nową metodę naliczenia opłat za gospodarowanie odpadami, stawki opłat oraz nowy druk deklaracji.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Użytkownicy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+