Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza na szkolenie pt: Prawa i obowiązki wynikające z realizacjiprojektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP 2014 – 2020”.

Jest onoskierowane do osób, które planują realizację projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach naborów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania – Fundusz Biebrzański.

Czytaj więcej...

INFORMACJA
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce informuje: każdy posiadacz gruntów, który stosuje środki ochrony roślin w gospodarstwie powinien posiadać aktualne  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin, tzw. szkolenie chemizacyjne. Zaświadczenie jest ważne przez okres 5 lat. Posiadacze opryskiwaczy powinni mieć aktualny atest, który jest ważny przez okres 3 lat.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o dowód osobisty przez Internet – skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

 

Twój dowód osobisty stracił ważność? – złóż wniosek o nowy przez Internet

W województwie podlaskim komunikację z administracją przez Internet umożliwia Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia, który znajdziesz pod adresem: cu.wrotapodlasia.pl

Czytaj więcej...

W dniu 12.11.2017 roku odbyły się uroczyste obchody 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Mszę Świętą w Kościele pw. św. Jerzego w Janowie celebrował Ks. kanonik proboszcz Stanisław Chim i Ks. Radosław Kimsza, dr hab. teol., lic. wsch. nauk kościoła Kanonik honorowy Białostockiej Kapituły Metropolitalnej, który też wygłosił kazanie patriotyczne. Część artystyczną zaprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Białousach wraz z rodzicami, którzy odśpiewali pieśni patriotyczne.

Prowadzącym imprezę był Tomasz Krasowski - Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Janowie.

Zebranych gości powitał Wójt Gminy Janów. Wieńce oraz wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy, instytucji, szkół i przedsiębiorcy z gminy Janów.

Na koniec uroczystości wszyscy zostali zaproszeni na gorący bigos przygotowany przez Panie kucharki z Zespołu Szkół Samorządowych w Janowie.

Składamy serdeczne podziękowania Księżom, kierownikom jednostek, delegacjom za złożone kwiaty, przedsiębiorcom gminy, dyrektorom szkół, pracownikom Urzędu Gminy, oraz wszystkim obecnym za udział w 99 Rocznicy Obchodów Gminnej Uroczystości Święta Niepodległości w kościele i pod pomnikiem.

 

Przewodniczący Rady Gminy                                                                        Wójt Gminy Janów

Antoni Rymarski                                                                                         Czesław Jan Kiejko

 

 

 

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+