Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Czytaj więcej...

Rok 2020 jest szczególny z punktu widzenia badań rolniczych prowadzonych przez statystykę publiczną w Polsce. Od 1 września do 30 listopada br. we wszystkich gospodarstwach rolnych realizowany będzie Powszechny Spis Rolny.

Oprócz Powszechnego Spisu Rolnego, podobnie jak w latach poprzednich, od 1 czerwca br. w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju Główny Urząd Statystyczny będzie realizował kolejne badanie rolnicze dotyczące pogłowia zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej.