Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniach 03-08.05.2017 r. uczniowie szkoły Podstawowej w Janowie wzięli udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Szachach.

Turniej odbywał się w przepięknym Kompleksie Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Świętokrzyska Polana"  w Chrustach k. Zagnańska.
Zawody miały na celu wyłonienie Mistrzów Szachowych z klas I-III w roku 2017 spośród wszystkich szkół biorących udział w ogólnopolskim projekcie "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Janowie informuje, iż właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie pn.: "Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na terenie gminy Janów" winni zgłosić się do Urzędu Gminy w Janowie celem zawarcia umów dotyczących montażu instalacji kolektorów słonecznych lub montażu instalacji fotowoltaicznych wg. następującego harmonogramu

- 10.04.2017 r. (poniedziałek) - montaż instalacji fotowoltaicznych
- 11.04.2017 r. (wtorek) - montaż instalacji kolektorów słonecznych

Zainteresowani właściciele nieruchomości zostaną dodatkowo powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. 

W załączeniu zamieszczamy wzory umów jakie właściciele będą zobowiązani do podpisania tj. umowa użyczenia części powierzchni dachu / ściany / gruntu + umowa udziału w projekcie, zakupu oraz montażu instalacji.

udział Janów PV
udział Janów solary
użyczenie Janów PV
użyczenie Janów solary


Wójt Gminy Janów - Czesław Jan Kiejko

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (LSR) w dniach 18.04.2017 – 17.05.2017 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach naboru 7/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

W ramach pomocy można otrzymać refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70% projektu stanowiącą maksymalnie:

- 100 000 zł w ramach utworzenia jednego miejsca pracy

- 200 000 zł w ramach utworzenia dwóch miejsc pracy

- 300 000 zł w ramach utworzenia trzech miejsc pracy

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+