Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o planowanej przerwie w dostawie wody do miejscowości: Janów (ul. Łąkowa, Ogrodowa, Trofimowska, Parkowa), Trofimówka, Kizielany, Szczuki, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Frąckowa Buda w dniu 29.10.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 ze względu na konieczność wykonania wcięcia do sieci wodociągowej nowo budowanej sieci. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Janów - zgodnie z art. 12 ust. 5  ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) - informuje mieszkańców korzystających z wodociągu Janów i Białousy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

  • Na podstawie sprawozdań z badania próbki wody pobranej w dniu 14.10.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzono, że woda z wodociągu Janów w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  • Na podstawie sprawozdań z badania próbki wody pobranej w dniu 14.10.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzono, że woda z wodociągu Białousy w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania.

W załączeniu wyniki bada:

- Wodociąg Janów

- Wodociąg Białousy

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G A C H

Wójt Gminy Janów informuje, że  w dniu 22.11.2019 roku  w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie ul. Parkowa 3 odbędą   się   dwa   przetargi ustne  nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych  nieruchomości  stanowiących własność Gminy Janów :

Czytaj więcej...

Zestawy edukacyjne* dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy