Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Ogłoszenie z dnia 2019-11-12 o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Czytaj więcej...

Rejon służbowy - gmina Janów

 
Zagrożenie:
Kłusownictwo - nielegalny, niezgodny z obowiązującymi przepisami połów ryb na terenie zalewu Sitawka

Źródło informacji:
Na podstawie własnego rozpoznania oraz zgłoszeń mieszkańców oraz nanoszonych zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa
 

Czytaj więcej...

 

Wójt Gminy Janów i Komitet Organizacyjny

serdecznie zapraszają

Na uroczyste obchody  101  Rocznicy

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE
Nabór  wniosków o udział w programie
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”


Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie informuje, że Zwiazek ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie  Wójta Gminy Janów 

z dnia 28 października 2019 r. 

o  przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości  rolnych  położonych w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gmina Janów 

Wójt Gminy Janów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza  ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów.  

Więcej informacji w BIP

 

Rusza nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/G/2019) w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów, w którym do rozdania jest 450 000 zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów  z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Wnioskodawcami nie mogą być osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy