Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Rozwój usług społecznych

Kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów

w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański rozpoczyna przyjmowanie wniosków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności.

Czytaj więcej...

INFORMACJA
w sprawie przyjmowania wniosków o szacowanie strat w wyniku suszy


W związku z ukazaniem się w dniu 02 lipiec 2019 roku  na stronie Systemu Monitorowania Suszy w Rolnictwie raportu za okres od 1 maja do 30 czerwca 20019 stwierdzającego wystąpienia suszy na kategorii gleb I ( gleby najsłabsze), Wójt Gminy Janów wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do szacowania strat.
Klęską suszy zostały objęte następujące uprawy: zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe oraz II pokos traw które podlegają oszacowaniu do czasu zbioru plonu danej uprawy lub jej likwidacji.
W związku z powyższym, informuje się rolników, którzy ponieśli straty, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód.
Wnioski o oszacowanie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych są do pobrania w Urzędzie Gminy Janów oraz na stronie internetowej: www.janow.com.pl. Dane we wniosku należy wypełnić na podstawie ostatecznego wniosku o płatności obszarowe składanego do AriMR, którego kopię należy dołączyć do wniosku o szacowanie strat.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janów w dniach: 04.07.2019 r. – 15.07.2019 r. w godz. 7.30- 15.30


Wójt Gminy Janów
Jerzy Pogorzelski

Załącznik:

WNIOSEK

Fundacja OKOLICA oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie zapraszają na otwarcie niezwykłej wystawy plenerowej :

"Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów"

7 lipca o godzinie 12, w trakcie obchodów XVIII Dni Janowa, odbędzie się jej wernisaż, a sama ekspozycja prezentowana będzie przed Izbą Tkactwa Dwuosnowowego przy ul. Białostockiej 14
Prof. Eleonora Plutyńska jest niezwykle ważną postacią związaną z historią i tradycją janowskiego tkactwa dwuosnowowego. Wystawa jest poświęcona jej twórczości oraz pracy w Janowie.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy