Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

Wójt Gminy Janów uprzejmie zaprasza, osoby które zadeklarowały udział w projekcie i zamiar skorzystania z dofinansowania instalacji OZE w ramach działania 5.1 RPO WP oraz inne osoby zainteresowane projektem do ponownego złożenia w Urzędzie Gminy w Janowie właściwych ankiet dotyczących instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych
Termin złożenia ostatecznej ankiety 23.12.2019 r.
pok. nr: 8, 16, sekretariat

ANKIETA FOTOWOLTAICZNA I KOLEKTORY
ℹ️ Ponownie zapraszamy wszystkich chętnych seniorów 65+ do udziału w projekcie "Cyfrowy Senior" ‼️
 

ℹ️ Uwaga przedsiębiorcy! Obowiązek wpisu do Rejestru BDO‼️

Podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów oraz te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

Czytaj więcej...

OBWIESZCZENIE ‼️

Realizując Plan Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów - Wójt Gminy Janów informuje, iż przystępuje do złożenia do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, wniosku o uzyskanie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy