Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

08.09.2019 r.

Czytaj więcej...

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 6.11.2017 r. z późn. zm.).

Czytaj więcej...

Celem zbiórki jest zebranie funduszy na PCEye Plus Access z modułem EyeR czyli urządzenie, które płynnie zmienia ruch gałek ocznych na ruch kursora na komputerze. Urządzenie umożliwi Kubie komunikację z rodziną, rówieśnikami i nauczycielami. Koszt PCEye to 7799 zł. Oficjalna zbiórka odbywa się za pośrednictwem portalu pomagam.pl

Zbiórka: www.pomagam.pl/kursor
Post na FB:
https://bit.ly/31Sq3NW

O Kubie: https://pomozim.org.pl/team/jakub-il/

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy