Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

 

Wójt Gminy Janów i Komitet Organizacyjny

serdecznie zapraszają

Na uroczyste obchody  101  Rocznicy

Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE
Nabór  wniosków o udział w programie
„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”


Zarząd Związku Gmin „Kumiałka-Biebrza” w Korycinie informuje, że Zwiazek ma zamiar przystąpić do programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów  pochodzących z działalności rolniczej” - w związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie  Wójta Gminy Janów 

z dnia 28 października 2019 r. 

o  przetargach ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości  rolnych  położonych w obrębie gruntów Kizielewszczyzna, gmina Janów 

Wójt Gminy Janów działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), ogłasza  ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Janów.  

Więcej informacji w BIP

 

Rusza nabór wniosków o powierzenie grantów (nr 1/G/2019) w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański 

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków o powierzenie grantów, w którym do rozdania jest 450 000 zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów  z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Wnioskodawcami nie mogą być osoby fizyczne i podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Czytaj więcej...

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o planowanej przerwie w dostawie wody do miejscowości: Janów (ul. Łąkowa, Ogrodowa, Trofimowska, Parkowa), Trofimówka, Kizielany, Szczuki, Kizielewszczyzna, Skidlewo, Frąckowa Buda w dniu 29.10.2019 r. w godz. 8:00 – 14:00 ze względu na konieczność wykonania wcięcia do sieci wodociągowej nowo budowanej sieci. 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Janów - zgodnie z art. 12 ust. 5  ustawy z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437) - informuje mieszkańców korzystających z wodociągu Janów i Białousy o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

  • Na podstawie sprawozdań z badania próbki wody pobranej w dniu 14.10.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzono, że woda z wodociągu Janów w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

  • Na podstawie sprawozdań z badania próbki wody pobranej w dniu 14.10.2019 r. w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce stwierdzono, że woda z wodociągu Białousy w zakresie zbadanych parametrów mikrobiologicznych i chemicznych wg załącznika nr 1 do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

- spełnia wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejsza jest obowiązująca do czasu przeprowadzenia następnego badania.

W załączeniu wyniki bada:

- Wodociąg Janów

- Wodociąg Białousy

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy