Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniach 03-08.05.2017 r. uczniowie szkoły Podstawowej w Janowie wzięli udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych w Szachach.

Turniej odbywał się w przepięknym Kompleksie Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Świętokrzyska Polana"  w Chrustach k. Zagnańska.
Zawody miały na celu wyłonienie Mistrzów Szachowych z klas I-III w roku 2017 spośród wszystkich szkół biorących udział w ogólnopolskim projekcie "Edukacja przez Szachy w Szkole".

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Janowie informuje, iż właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w programie pn.: "Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na terenie gminy Janów" winni zgłosić się do Urzędu Gminy w Janowie celem zawarcia umów dotyczących montażu instalacji kolektorów słonecznych lub montażu instalacji fotowoltaicznych wg. następującego harmonogramu

- 10.04.2017 r. (poniedziałek) - montaż instalacji fotowoltaicznych
- 11.04.2017 r. (wtorek) - montaż instalacji kolektorów słonecznych

Zainteresowani właściciele nieruchomości zostaną dodatkowo powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. 

W załączeniu zamieszczamy wzory umów jakie właściciele będą zobowiązani do podpisania tj. umowa użyczenia części powierzchni dachu / ściany / gruntu + umowa udziału w projekcie, zakupu oraz montażu instalacji.

udział Janów PV
udział Janów solary
użyczenie Janów PV
użyczenie Janów solary


Wójt Gminy Janów - Czesław Jan Kiejko

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański (LSR) w dniach 18.04.2017 – 17.05.2017 będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w ramach naboru 7/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

W ramach pomocy można otrzymać refundację kosztów kwalifikowalnych do wysokości 70% projektu stanowiącą maksymalnie:

- 100 000 zł w ramach utworzenia jednego miejsca pracy

- 200 000 zł w ramach utworzenia dwóch miejsc pracy

- 300 000 zł w ramach utworzenia trzech miejsc pracy

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków w ramach projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Janów” w ramach Działania 5.1: „Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 W dniu 23.02.2017 r. (czwartek) o godz. 11.00 w budynku Urzędu Gminy w Janowie ( sala konferencyjna ) odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania do inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE)

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy