Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W związku z inwestycją prowadzoną przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich polegającej na przebudowie dwóch przepustów w miejscowości Studzieńczyna, gmina Janów, wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 671  informujemy:

- od dnia 24 września do 31 października 2018 r. droga wojewódzka 671 w miejscowości Studzieńczyna będzie zamknięta dla ruchu kołowego.

Zorganizowane zostaną objazdy zamkniętego odcinka zgodnie z projektem będącym załącznikiem do niniejszej informacji.

W związku z wdrażaniem Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, iż od 4 września 2018 r. na terenie województwa podlaskiego ruszył cykl spotkań z mieszkańcami poszczególnych gmin, na których pracownicy Funduszu przybliżają założenia Programu oraz procedurę składania wniosków. Metryka produktu dostępna jest pod linkiem: http://wfosigw.bialystok.pl/czyste_powietrze.htm.

W załączeniu przesyłam aktualny harmonogram spotkań zaplanowanych na 38 tydzień br. tj. w terminie 17- 21 września.

Harmonogram

Przed nami kolejne nabory wniosków, w których do rozdania jest blisko 5 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do podmiotów z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy