Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Nie ryzykuj !!!

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce zaprasza do obejrzenia zamieszczonych poniżej trzech kilkusekundowych spotów edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień powstałych w ramach III edycji programu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

Przedstawione w spotach sytuacje z życia wzięte być może skłonią Państwa do refleksji i przyczynią się do zmiany zachowań.

Opracowała: Barbara Grynczel

LCD - Alkohol-SD
LCD - Dopalacze
LCD - Palenie

            W dniu 01.06.2016 r. Wójt Gminy Janów  podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą „Remont nadwozia i zabudowy samochodu strażackiego Jelcz P422 Turbo”.

Czytaj więcej...

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą się 17 sierpnia 2016 r. w mammobusie ustawionym przy Urzędzie Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3.

Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. Na badania prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444 lub na http://www.mammo.pl/formularz. Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty.

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich – dwóch projekcji każdej piersi. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

W związku z wykonaniem projektu "Edukacja z Klimatem w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej" realizowanego przy finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku stworzono internetową grę ekologiczną pn. "Gra z Klimatem".

Pragniemy, aby gra o tematyce związanej z ochroną klimatu trafiła do jak najszerszego grona odbiorców.

www.WielkiLas.com.pl

                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

"Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów"

mająca na celu  "Poprawę komunikacji i bezpieczeństwa na ulicy w miejscowości Janów"

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


                     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja typu: ”Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.

"Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308B do miejscowości Łubianka"

mająca na celu  "Skrócenie czasu dojazdu mieszkańców miejscowości Białousy do ośrodka kultu religijnego (kościół w Łubiance) poprzez przebudowę drogi gminnej"

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


 

W dniu 22 lipca br. zostały podpisane umowy o przyznanie pomocy zawarte pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a Gminą Janów. W ramach w/w dofinansowania Gmina Janów planuje zrealizować następujące zadania:

Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów

Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1308B do miejscowości Łubianka

Całkowita wartość zadań wynosi 1 321 739,82 zł z czego kwota dofinansowania 834 197,00 zł.

W ramach ogłoszonego naboru dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Janów złożyła cztery wnioski:

  1. „Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów”;
  2. „Przebudowa drobi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308b do miejscowości Łubianka”;
  3. „Modernizacja drogi gminnej Krasne - Cieśnisk Wielki”;
  4. „Przebudowa drogi gminnej nr 103910B na odcinku od kolonii Kamienica do granicy gminy Janów”;

Wszystkie złożone wnioski zostały pozytywnie ocenione i wybrane do dofinansowania. Z uwagi na ograniczone środki finansowe do refundacji zostały zakwalifikowane wnioski pn.: „Przebudowa ulicy wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów” i „Przebudowa drobi gminnej na odcinku od drogi powiatowej 1308B do miejscowości Łubianka” pozostałe wnioski będą oczekiwać na dostępność środków finansowych.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy