Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images
Uwaga strażacy ochotnicy!

Działacie na rzecz mieszkańców w swoich miejscowościach? Podejmujecie inicjatywy edukacyjne, kulturalne, sportowe, ekologiczne, integracyjne, dbacie o swoje wsie i miasta? Zgłoście waszą OSP do Konkursu FLORIANY‼️
Ruszyła IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z Udziałem OSP i Samorządów FLORIANY. To sztandarowe przedsięwzięcie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP promujące społeczną działalność strażaków ochotników nazywane strażackimi Oscarami.

Czytaj więcej...

UWAGA!!!

Zarząd Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza" informuje, że do czasu otrzymania decyzji o przyznaniu dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej,

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Korycinie nie będzie przyjmował folii oraz opon z działalności rolniczej     

 

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin "Kumiałka-Biebrza"
Jerzy Pogorzelski

 

Wójt Gminy Janów uprzejmie zaprasza, osoby które zadeklarowały udział w projekcie i zamiar skorzystania z dofinansowania instalacji OZE w ramach działania 5.1 RPO WP oraz inne osoby zainteresowane projektem do ponownego złożenia w Urzędzie Gminy w Janowie właściwych ankiet dotyczących instalacji fotowoltaicznych i instalacji kolektorów słonecznych
Termin złożenia ostatecznej ankiety 23.12.2019 r.
pok. nr: 8, 16, sekretariat

ANKIETA FOTOWOLTAICZNA I KOLEKTORY
ℹ️ Ponownie zapraszamy wszystkich chętnych seniorów 65+ do udziału w projekcie "Cyfrowy Senior" ‼️
 

ℹ️ Uwaga przedsiębiorcy! Obowiązek wpisu do Rejestru BDO‼️

Podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję odpadów oraz te które wprowadzają na terytorium Polski produkty w opakowaniach zobowiązane są do końca 2019 roku zarejestrować się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Brak rejestracji w tym terminie powodować może trudności w prowadzeniu działalności w związku z kolejnymi modułami BDO, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Co to jest Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO)?

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy