Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Jeśli w Państwa okolicy są rolnicy, którzy mogą być wzorem dla innych albo sołtysi wyjątkowo zaangażowani w sprawy swojej wsi, zgłoście ich kandydatury do akcji „Gazety Współczesnej”: Rolnik i Sołtys Roku. Na zgłoszenia czekamy do 23 maja.

KLIKNIJ, by zgłosić rolnika

KLIKNIJ, by zgłosić sołtysa

Najlepszych rolników i sołtysów będziemy wspólnie wybierać już po raz szósty. Swego kandydata może zgłosić do plebiscytu każdy. A o tym, kto uzyska tytuł Rolnika roku i Naszego sołtysa, zdecydują głosy Czytelników „Gazety Współczesnej”.

Głosowanie ruszy 26 maja. Startujących w plebiscycie rolników oceni też kapituła, która przyzna nagrody specjalne (np. za innowacje, działalność społeczną czy nietypowe kierunki produkcji).

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+