Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W dniu 01.06.2016 r. Wójt Gminy Janów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie w formie dotacji zadania pod nazwą „Doposażenie jednostek OSP Rudawka i OSP Przystawka w sprzęt i ubrania strażackie”.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto:

  1. Efekt rzeczowy w postaci zakupu 9 kpl. ubrań specjalnych ochronnych, 4 par butów strażackich, drabiny nasadkowej 3 – częściowej
  2. Efekt ekologiczny w postaci poprawy wykonywania działań na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania klęskom żywiołowym i poważnym awariom

Łączny koszy zadania wyniósł 18 222,45 zł

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku – 10 933,47 zł


 

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+