Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Zapraszamy do udziału

w XXVIII Konkursie na tkaninę dwuosnowową Janów 2020

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Janowie ogłasza XXVIII edycję konkursu na tkaninę dwuosnowową. Jest to najstarszy etnograficzny konkurs na Podlasiu, którego głównym celem jest zachowanie i promocja tradycji tkackich ośrodka janowskiego oraz okolicznych miejscowości.

Tkactwo dwuosnowowe znane było kiedyś na obszarze północno-wschodniej Polski, tak więc zaproszenie do udziału kierowane jest również do tkaczek i tkaczy z całego województwa podlaskiego oraz województw ościennych.

Do konkursu można zgłaszać tkaniny wykonane zgodnie z tradycją, czyli z przędzy wełnianej, na ręcznych krosnach , unikatowa techniką dwuosnowową, wykonane w tradycyjnych wymiarach i zgodne z ogłoszonym tematem.

Tematem na 2020 rok jest „ Drzewo życia”. Zgłoszenia należy kierować do GOK,SiT w Janowie do końca maja 2020 r. Natomiast prace będą przyjmowane do 15 września. Podsumowanie konkursu oraz otwarcie wystawy odbędzie się w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego i planowane jest w październiku bieżącego roku.

Zwracamy się z serdeczną prośbą o przekazanie tych informacji osobom, które mogłyby być zainteresowane udziałem w organizowanym przez nas konkursie.

Załączniki:

  1. Regulamin konkursu
  2. Karta zgłoszenia

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy