Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska serdecznie zaprasza do tworzenia założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 poprzez udział w spotkaniach konsultacyjnych.

 

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów, ośrodków pomocy społecznej, instytucji kultury, parafii, małych szkół, przedsiębiorców oraz osoby które myślą o założeniu działalności gospodarczej, a także wszystkich którzy chcą mieć realny wpływ na określenie kierunków rozwoju swojej gminy.

Aby dobór planowanych celów i przyszłych działań był jak najbardziej efektywny
i trafny, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwaniami
i pomysłami, które następnie znajdą odzwierciedlenie w założeniach strategii.

Podczas spotkania przedstawimy również efekty dotychczasowych prac nad dokumentem jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.

 

W tym celu zapraszamy serdecznie na  spotkanie konsultacyjne,

które odbędzie się w dniu 8 października 2015r. o godzinie 10.00

w Urzędzie Gminy Janów (sala konferencyjna).

 Spotkanie potrwa ok. 3 godzin, a jego celem jest m.in. wyłonienie przyszłych działań na nową perspektywę finansową 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia strategii rozwoju!

Program:

  1. Informacja na temat Fundacji Biebrzańskiej, jej obszaru działania oraz znaczenia dokumentu jakim jest tworzona Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020.
  2. Przedstawienie założeń koncepcji Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
  3. Przedstawienie dotychczasowych prac nad strategią.
  4. Elementy analizy SWOT – praca warsztatowa z mieszkańcami.
  5. Plan komunikacji – praca warsztatowa z mieszkańcami.
  6. Przedstawienie przez mieszkańców propozycji działań, które znajdą odzwierciedlenie w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
  7. Podsumowanie i zakończenie spotkania. Przekazanie informacji o planowanych dalszych działaniach konsultacyjnych.

 

Oryginalna treść zaproszenia

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy