Dziś obchodzimy Dzień Sołtysa !!!

To funkcja wysokiego zaufania publicznego, którego nie można zawieść. Osoba pełniąca ten „urząd” musi mieć świadomość o konieczności angażowania się w wiele różnych przedsięwzięć kosztem prywatnego czasu. Rola sołtysa polega na poprawie warunków życia mieszkańców miejscowości poprzez wpływanie na ich aktywności i ważne dla mieszkańców sprawy. Funkcja sołtysa to poświęcenie i ciężka, społeczna praca, za którą serdecznie dziękujemy