Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Gmina Janów z dofinansowaniem na inwestycję w zakresie OZE‼️

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu (6.02) przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

Projekty zostały zgłoszone na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby. Wnioski można było składać od kwietnia do lipca 2019 roku.

Wśród Beneficjentów znalazła się również Gmina Janów której projekt pn.: „Wykorzystanie OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Janów” uzyskał wysokie 15 miejsce na ogólną liczbę 97 projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach przedmiotowego działania. Ogólna wartość projektu zgłoszonego przez Gminę Janów to 292 284,90 zł – w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 233 264,54 zł.

 

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy