Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ♿️ Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, by zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa. Coroczne obchody Dnia Osób Niepełnosprawnych są okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

⏩ W roku 2006 na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych przyjęta została Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi z innymi obywatelami. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają m.in. prawo do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się i do niezależnego życia, do ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, edukacji oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym. W Konwencji znalazły się również inne niezwykle ważne zapisy, a dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

⏩ Kraje, które ratyfikowały konwencję, zobowiązane są do zwalczania uprzedzeń i uświadamiania ludziom, że osoby z niepełnosprawnościami mogą w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Przypomnijmy, iż Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym całościowo ujmującym prawa osób niepełnosprawnych. Rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.

Osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom i przyjaciołom życzymy siły, wytrwałości w pokonywaniu przeciwności, a także, by na drodze ku samodzielności nie opuszczało Państwa przekonanie, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą w dążeniu do realizacji pragnień, pasji i marzeń. Niech ten dzień będzie wyjątkowy, a każdy kolejny niech przynosi radość i szczęście.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy