Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Ogłoszenie z dnia 2019-11-12 o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Janów w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”

Wójt Gminy Janów ogłasza konsultacje:

1. Cel konsultacji
Celem konsultacji jest zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) w sprawie poddanej konsultacji.

2. Przedmiot konsultacji
Projekt rocznego „Programu współpracy Gminy Janów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.”

3. Data rozpoczęcia i zakończenia konsultacji
Konsultacje będą przeprowadzone od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 26 listopada 2019 r.

4. Forma konsultacji
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu współpracy w następujący sposób:
a)    w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
b)    pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów;
c)    bezpośrednio, poprzez złożenie pisma w Sekretariacie Urzędu Gminy Janów, ul. Parkowa 3, 16-130 Janów.

5. Zasięg terytorialny konsultacji
W konsultacjach mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Janów oraz na rzecz jej mieszkańców.

 

Wójt Gminy
Jerzy Pogorzelski

 
- Ogłoszenie z dnia 2019-11-12 - Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy