Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Janowskie sploty. Święto tkactwa i tradycji

Wojewódzka Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie

08.09.2019 r.

„Janowskie sploty - Święto tkactwa i tradycji” to impreza będąca wojewódzką inauguracją podlaskiej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa. Wydarzenie odbędzie się 8 września 2019r. na terenie Izby Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie, która jest jedynym tego typu miejscem w Polsce, poświęconym unikalnym na skalę światową dywanom dwuosnowowym.

Będzie ono miało charakter festynu, podczas którego uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach i pokazach rękodzielniczych prowadzonych przez twórców ludowych - garncarza, kowala, rzeźbiarza, łyżkarza, plecionkarza oraz innych.

Tematem przewodnim imprezy będą oczywiście janowskie tkaniny dwuosnowowe oraz tradycje ich powstawania. W tym dniu wszyscy będą mogli zwiedzić Izbę Tkactwa Dwuosnowowego, gdzie można obejrzeć wystawę tkanin, galerię „tkaczek janowskich” oraz eksponaty związane z tkactwem. Prowadzone będą warsztaty i pokazy tkackie w wykonaniu twórczyń ludowych, spotkania z tkaczkami, warsztaty tkania krajki, odbędzie się projekcja materiałów audiowizualnych oraz prelekcja Wojciecha Kowalczuka pt. „85 lat janowskiego ośrodka tkactwa dwuosnowowego”, a także prezentacja Magdaleny Stopa pt. „Eleonora Plutyńska i jej praca w Janowie”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa plenerowa poświęcona Eleonorze Plutyńskiej – niezwykłej osobie, której praca i twórczość związane były z historią i tradycją janowskiego tkactwa.

W najbliższym otoczeniu Izby Tkactwa odbywać się będzie jarmark z lokalną żywnością oraz tradycyjnymi produktami, a także występy kapel ludowych.

Nie zabraknie także atrakcji dla najmłodszych – dla nich organizatorzy przygotowali strefę rekreacyjną oraz animacje.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy