Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

W niedzielę 7 lipca br., w czasie obchodów Dni Janowa, odbyła się uroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W tym dniu osiem  par z terenu Gminy Janów świętowało Swoje Złote Gody:

Państwo Teresa i Edward Hościło
Państwo Krystyna Waleria i Witold Januszko
Państwo Krystyna i Czesław Krasowscy
Państwo Filomena i Edmund Kumpiałowscy
Państwo Danuta i Tadeusz Piechowscy
Państwo Janina i Stanisław Pieciul
Państwo Stanisława i Mieczysław Sitko
Państwo Romualda i Tadeusz Welc

Uroczystość poprzedziła Msza św. w kościele pod wezwaniem św. Jerzego w Janowie, odprawiona w intencji Dostojnych Jubilatów. Przewodniczył jej ks. kanonik Stanisław Chim – proboszcz parafii, homilię wygłosił ks. Zygmunt Jagiełło – Notariusz Kurii Diecezjalnej  w Zamościu. Mszę św. koncelebrował także: ks. Michał Skowroński – wikariusz z kościoła p.w. św. Agnieszki w Goniądzu.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda – na wniosek Wójta Gminy Janów - odznaczył Szanownych Jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, jako wyraz uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny, założonej pół wieku temu. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Janów – Pan Jerzy Pogorzelski, natomiast Przewodniczący Rady Gminy – Pan Andrzej Zygmunt Bielec, Sekretarz Gminy – Pan Rafał Szokal-Egird oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Janowie – Pani Małgorzata Marzenna Szczerba – wręczyli legitymacje, pamiątkowe dyplomy i kwiaty.

Słowa uznania i gratulacje pod adresem Dostojnych Jubilatów skierował Wójt Gminy Janów, Przewodniczący Rady Gminy oraz obecni na tej uroczystości: Pan Mieczysław Kazimierz Baszko – Poseł na Sejm RP, Pani Wiesława Burnos – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Pani Bożena Jolanta Jelska-Jaroś – Wicestarosta Powiatu Sokólskiego.

Uroczystość   zakończyła się   lampką  szampana i małym poczęstunkiem oraz  wspólnym odśpiewaniem  „Sto lat”.

Obchody Złotych Godów uświetniły występy: Wzorowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Porzecza na Białorusi pod dyrekcją Pana Walerego Saka, Zespołu Kaprys z Gimnazjum w Janowie pod kierownictwem Pana Jarosława Szczerby oraz Chóru Janowianie pod dyrekcją Pani Justyny Wieruszewskiej-Biniek, działający przy  Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie.

 

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy