Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Do Konkursu mogą zgłaszać swoje projekty pełnoletnie kandydatki, które prowadza lub współprowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego. Konkurs odbywa się w dwóch etapach (wojewódzki i krajowy).

Kandydatki zostaną oceniane według kryteriów:
- wykorzystania innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
- transferu wiedzy;
- zrównoważoności innowacji, głównie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
- wykorzystania nowych metod komunikacji.

Nabór wniosków do etapu wojewódzkiego konkursu będzie prowadzony do 31 maja 2019r. Natomiast rozstrzygniecie konkursu na szczeblu wojewódzkim będzie miało miejsce 18 czerwca 2019r.

Laureatki konkursu mogą liczyć na ciekawe nagrody ufundowane przez sponsorów oraz nagrody gwarantowane w wysokości:
I    miejsce - 1000 zł
II    miejsce- 700 zł
III    miejsce- 500 zł

DO POBRANIA:

- Formularz uczestnictwa w Konkursie Wojewódzkim pn. „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”.
- REGULAMIN KONKURSU

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy