Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański ogłosiła nabór wniosków, w którym do rozdania jest blisko 1,5 mln zł. Wsparcie  skierowane jest do przedsiębiorców z obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański, który obejmuje gminy: Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły, Korycin, Lipsk, Mońki, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne.

Nabór nr 9/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej

konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

 

Termin składania wniosków: 06.05.2019 r. - 24.05.2019 r.

W ramach konkursu obowiązują dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

  1. wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż 161 013,00 zł
  2. uzależnienie wysokości wnioskowanej kwoty pomocy w odniesieniu do tworzonych miejsc pracy:
    • Za utworzenie jednego miejsca pracy – wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 100 000,00 zł;
    • Za utworzenie dwóch lub więcej miejsc pracy - wysokość wnioskowanej kwoty pomocy nie może przekroczyć 161 013,00 zł

Minimalna całkowita wartość projektu: nie mniej niż 50.000 zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości nie wyższej 70% kosztów kwalifikowalnych.

 

W związku z ogłoszonym naborem wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia zapraszamy na spotkania informacyjne:

- w Dąbrowie Białostockiej – 6 maja 2019 r. godz. 10.00 (Miejsko Gminny Ośrodek Kultury)

- w Suchowoli – 7 maja 2019 r. godz. 10.00 (siedziba Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański)

- w Mońkach – 8 maja 2019 r. godz. 10.00 (Moniecki Ośrodek Kultury)

Szczegóły spotkań informacyjnych oraz dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański: http://biebrza-leader.pl/  (zakładka Aktualności oraz zakładka Konkursy / PROW 2014-2020).

W przypadku pytań dotyczących naboru zapraszamy do kontaktu z pracownikami biura Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański pod nr tel.: (85) 71-28-307 lub w biurze stowarzyszenia: Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy