Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Szanowni Państwo!

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska przygotowuje nową strategię rozwoju obszaru do roku 2020.

 

Pierwszym jej etapem jest zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych gminy widzianych oczyma jej mieszkańców oraz przedstawicieli samorządów i innych podmiotów działających na terenie Państwa gminy.

Aby dobór planowanych celów i przyszłych działań był jak najbardziej efektywny
i trafny, a pieniądze przeznaczone na rozwój Państwa miejscowości trafiły adekwatnie do potrzeb, zwracamy się z uprzejmą prośbą o podzielenie się swoimi oczekiwaniami
i pomysłami, które następnie znajdą odzwierciedlenie w strategii rozwoju.

 

W tym celu zapraszamy serdecznie na  spotkanie konsultacyjne,

które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2015r. o godzinie 10.00

w Urzędzie Gminy w Janowie (sala konferencyjna).

 Spotkanie potrwa ok. 2 godzin, a jego celem jest wyłonienie przyszłych działań na nową perspektywę finansową 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego tworzenia strategii rozwoju!

 

 

 

Program warsztatu konsultacji społecznych kierunków i perspektyw rozwoju

LGD Fundacja Biebrzańska

(po 1 warsztacie w każdej z 12 gmin)

Celem warsztatów jest wyznaczenie obszarów i kierunków rozwoju, które wpłyną na przyszłość obszaru LGD Fundacja Biebrzańska w latach 2014 – 2020.

 

Program warsztatów

  1. Przedstawienie się prowadzących oraz uczestników spotkania. Omówienie celu spotkania.
  2. Informacja o LGD Fundacja Biebrzańska – gminy wchodzące w skład, główne cele i zadania.
  3. Mapa aktualnych problemów lokalnych – uczestnicy definiują najważniejsze problemy LGD Fundacja Biebrzańska w obszarach: Jakość życia, infrastruktura, przedsiębiorczości i rynek pracy, polityka społeczna i kultura (praca grupowa) oraz przedstawiają je na forum grupy.
  4. Wspólnie z prowadzącym definiują czynniki blokujące rozwój w danych obszarach (Jakość życia, infrastruktura, przedsiębiorczości i rynek pracy, polityka społeczna i kultura)
  5. Wyzwania na przyszłość – uczestnicy najpierw samodzielnie, a następnie w grupach (ilość grup w zależności od ilości osób biorących udział w warsztacie) - definiują najważniejsze wyzwania jakie stoją przed LGD Fundacja Biebrzańska do zrealizowania w nowej perspektywie finansowej.
  6. Mapa obszarów i zagadnień do realizacji – na podstawie wyzwań jakie stoją przed LGD przygotowywana jest wspólnie z uczestnikami mapa drogowa zadań do realizacji w każdej gminie.
  7. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy