Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie realizuje  projekt pod tytułem „ Janowska tkanina dwuosnowowa - zachować tradycje” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2018.

Celem programu jest przekazanie unikalnych umiejętności tkania tkaniny dwuosnowowej i pozyskanie kontynuatorów tradycyjnego janowskiego tkactwa dwuosnowowego. W ramach projektu „Mistrz Tradycji” - znana i utytułowana tkaczka Danuta Radulska z Wasilówki podzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z uczennicą- Jadwigą Możejko.
Warsztaty prowadzone są w pracowni twórcy oraz Izbie Tkactwa Dwuosnowowego. Polegają one na praktycznej nauce techniki tkackiej oraz przekazaniu umiejętności tkania  wzorów  i kompozycji charakterystycznych dla janowskiego ośrodka tkackiego. W trakcie trwania programu przeprowadzane zostaną również pokazy tkackie skierowane do dzieci i młodzieży z lokalnych szkół.  Podsumowaniem projektu będzie międzypokoleniowa wystawa w Izbie Tkactwa Dwuosnowowego, na której prezentowane będą tkaniny dwuosnowowe wykonane przez „ucznia” biorącego udział w projekcie, tkaniny "mistrza" oraz tkaczek starszego pokolenia z ośrodka janowskiego.
Projekt jest realizowany od marca do grudnia 2018 roku.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy