Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Janów, dnia 05.07.2018 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY JANÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu
dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych
położonych w  Gminie Janów.


Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 788) w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych położonych w  Gminie Janów w okresie:

od 16 lipca 2018 r. do 13 września 2018 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Janowie, ul. Parkowa 3, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu tj., od poniedziałku do piątku od 730 do 1530, tel. 85 7216042 ; 85 7216288 w.250.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska właściciela działki, adresu zamieszkania, nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru działki, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r. Wzór formularza do składania zastrzeżeń i wniosków jest dostępny w Urzędzie Gminy w Janowie.

 

                                                                                               Wójt Gminy Janów

                                                                                               Czesław Jan Kiejko

 

Obwieszczenie BIP

Prognoza pogody
Janów

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+