Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OGŁOSZENIE

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu XXXIV sesji Rady Gminy Janów, która odbędzie się 29 czerwca 2018 roku (piątek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Wójta Gminy Janów.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Janów na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janów na lata 2018-2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Czesława Hniedziejko.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Janów.
 10. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie sesji.

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+