Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Na Zamku Królewskim w Warszawie w środę 6 czerwca 2018 roku o godz. 12  odbyła się uroczysta Gala 43 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej", przyznawanej raz w roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nagroda im. Oskara Kolberga przyznawana od 1974 r. jest najważniejszą w Polsce Nagrodą, która honoruje artystów tworzących w dziedzinach ludowej sztuki plastycznej i rękodzieła artystycznego, w obszarze literatury ludowej, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca. Nagroda przyznawana jest za całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej.

Podczas uroczystości z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego nagrodę odebrała Pani Danuta Radulska z Wasilówki w Gminie Janów – twórczyni janowskich tkanin dwuosnowowych.

Serdecznie gratulujemy i bardzo się cieszymy, że Pani Danuta otrzymała to wielkie wyróżnienie, ponieważ tkanie jest jej ogromną pasją, a w swojej działalności twórczej kultywuje tradycje janowskiego tkactwa dwuosnowowego, chroni je, zachowuje i przekazuje dla przyszłych pokoleń.

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy