Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Danuta Radulska z Wasilówki - twórczyni Janowskich Tkanin Dwuosnowowych została laureatką 43 edycji Nagrody im. Oskara Kolberga ,,Za Zasługi dla Kultury Ludowej”

Danuta Radulska urodziła się w Chwaszczewie. Od najmłodszych lat pomagała matce tkać dekoracyjne tkaniny wielonicielnicowe. Z techniką dwuosnowową zapoznała ją w połowie lat 80-tych XX wieku sąsiadka, uznana tkaczka – Teresa Pryzmont.

Pani Danuta przez krótki czas tkała dla białostockiej spółdzielni rękodzieła „Cepelia”. W 1999 roku nawiązała współpracę z plastyczką Barbarą Hulanicką.  A od 2010 r. współpracuje z Izumi Fujita. Jest wieloletnim członkiem Oddziału Białostockiego Stowarzyszenia Twórców Ludowych, w którym od czerwca 2009 roku pełni funkcję prezesa. W 2014 r została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Twórczyni chętnie uczestniczy w licznych wystawach, jarmarkach i kiermaszach na terenie całego kraju tym samym promując tradycje tkactwa janowskiego.

Jej prace cechują się nowymi rozwiązaniami kompozycyjnymi, oryginalną kolorystyką i wysokim poziomem technicznym. Dlatego też były one wielokrotnie nagradzane głównymi nagrodami w wielu konkursach i trafiły do kolekcji prywatnych i muzealnych w kraju i zagranicą.

Pani Danuta Radulska chętnie prowadzi warsztaty tkackie dla miłośników unikalnej janowskiej tkaniny dwuosnowowej, przekazując tradycję kolejnym pokoleniom i dbając o to by ona nie zaginęła. Jej uczennicą była m.in. Karolina Radulska (obecnie synowa) – wnuczka wybitnej twórczyni janowskich tkanin Aurelii Majewskiej.

W bieżącym  roku Pani Danuta uczestniczy w realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i   janowskiego tkactwa dwuosnowowego.

Pracownia Danuty Radulskiej ( Wasilówka 18 , 16-130 Janów ) znajduje się na Szlaku Rękodzieła Ludowego Podlasia oraz Szlaku „Kraina Wątku i Osnowy”, gdzie przyjmuje wycieczki jaki i osoby prywatne.

Nagroda im. Oskara Kolberga jest najważniejszą w Polsce Nagrodą przyznawaną za dokonania twórcze, artystyczne, naukowe oraz działalność , tradycyjną kulturę regionalną. Przyznawana od 1974 r. honoruje całokształt działalności i wyróżnia wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje patronat i jest głównym fundatorem nagród i wyróżnień honorowych. Organizatorem Nagrody jest Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Nagrody przyznawane są raz w roku, około dwunastu laureatom w dziedzinach twórczości artystycznej indywidualnej (sztuk plastycznych, literatury ludowej, muzyki instrumentalnej, śpiewu, tańca), kapelom i zespołom folklorystycznym oraz w dziedzinie działalności badawczej, dokumentacyjnej, animacji i upowszechniania kultury ludowej. Nagrody honorowe wyróżniają osiągnięcia osób, instytucji i organizacji wspierających rodzimą kulturę. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się w Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla Kultury Ludowej” zostały uhonorowane następujące twórczynie janowskich tkanin dwuosnowowych z naszej gminy:

  • 1977 r. Scholastyka Krupowicz
  • 1978 r. Sabina Masełbas
  • 1979 r. Aleksandra Radulska
  • 1986 r. Aurelia Majewska
  • 1994 r. Teresa Pryzmont
  • 2002 r. Alicja Kochanowska
  • 2007 r. Filomena Krupowicz
  • 2018 r. Danuta Radulska

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

PSR 2020

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy