Mapa Gminy

Sesja on-line

Terminarz Wywozu Odpadów I - XII 2019

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Janowie zaprasza w dniach 15.01.2018 – 09.02.2018 osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania inwestycji opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE) do wypełniania deklaracji przystąpienia do projektu dotyczącego budowy instalacji OZE w ramach Funduszu Szwajcarskiego

Na co można składać wnioski:

 • montaż instalacji kolektorów słonecznych ( ciepła woda użytkowa )
 • montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych (energia elektryczna )
 • montaż pomp ciepła (ciepła woda użytkowa lub/i ogrzewanie)

 Kto może wystąpić o dofinansowanie :

 • osoby fizyczne zamieszkałe na terenie gminy Janów, będące właścicielem lub współwłaścicielem budynku/lokalu mieszkalnego

 Główne warunki przystąpienia do programu:

 • Instalacje zamontowane na budynkach mieszkalnych nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub gospodarczej – przeznaczone wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.
 • Montaż instalacji tylko i wyłącznie na budynku mieszkalnym (podatek VAT 8%)
 • Budynek, na którym będą zainstalowane panele fotowoltaiczne/kolektory słoneczne nie może posiadać pokrycia z materiałów zawierających azbest,
 • Właściciel zobowiązuje się przez okres trwałości projektu ( 5 lat ) do ubezpieczenia budynku oraz posiadanej instalacji kolektorów słonecznych/instalacji ogniw fotowoltaicznych/pomp ciepła
 • Właściciel wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i zobowiązuje się do partycypacji w kosztach realizacji projektu w wysokości 15 % wartości kosztów ogólnych projektu + 8% podatku VAT od kwoty dofinansowania projektu
 • Orientacyjne wartości wkładu własnego dla każdego z typów instancji:

Kolektory słoneczne – ok. 2600,00 zł (zestaw dla rodziny 3-4 osoby)

Ogniwa fotowoltaiczne – ok. 1 300,00 zł / 1 kW     (6 400,00 zł / max. 5 kW)

Pompy ciepła – ok. 13 000,00 zł (dla nowo wybudowanego bud. mieszkalnego o pow. użytk. 120 m2)

 • Warunkiem przystąpienia do danego projektu jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w tym projekcie w terminie od dnia 15 stycznia 2018 r. do 09 lutego 2018 r.
 • Przewidywany termin realizacji inwestycji 2019 rok.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru i wniosków uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Janowie w pokoju Nr 8 lub 16.

 

Deklaracja OZE dla mieszkańców

Prognoza pogody
Janów

Wybory 2019

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy