Zaproszenie do wzięcia udziału w posiedzeniu XXIX sesji Rady Gminy Janów w dniu 28.11.2017