Mapa Gminy

Sesja on-line

Fundusz Sołecki

Organizacje pozarządowe

Terminarz Wywozu Odpadów 2020

Urząd Gminy Facebook

Lokalna Grupa Działania

Wniosek o dowód przez Internet

×

Uwaga

Folder doesn't exist or doesn't contain any images

Gmina Janów z dofinansowaniem na inwestycję w zakresie OZE‼️

Zarząd Województwa Podlaskiego na posiedzeniu (6.02) przyznał dotacje dla 97 projektów, wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ich wartość przekroczyła 100 mln złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego – 60 mln zł.

Projekty zostały zgłoszone na konkurs w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii), na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby. Wnioski można było składać od kwietnia do lipca 2019 roku.

Wśród Beneficjentów znalazła się również Gmina Janów której projekt pn.: „Wykorzystanie OZE na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Janów” uzyskał wysokie 15 miejsce na ogólną liczbę 97 projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach przedmiotowego działania. Ogólna wartość projektu zgłoszonego przez Gminę Janów to 292 284,90 zł – w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 233 264,54 zł.

Czytaj więcej...

Uprzejmie informuję, że Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce, wspólnie z ODR w Sokółce, planuje przeprowadzić szkolenie rolnikom na temat: „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020, eWniosek-Kampania 2020”.

Zgodnie z ustalonym terminem i miejscem szkolenia:

- 09.03.2020 roku, godz. 10.00 – Sokółka,  Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 8, Sala Konferencyjna,

- 11.03.2020 roku, godz. 10.00 – UM Dąbrowa Białostocka, Ul. Solidarności 1, Sala Konferencyjna,

- 13.03.2020 roku, godz. 10.00 – Suchowola, sala „Płomyk”, Plac Kościuszki 5A.

ℹ️ Uprzejmie informujemy, że Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce, wspólnie z ODR w Sokółce, planuje przeprowadzić szkolenie rolnikom na temat: „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020, eWniosek-Kampania 2020”.

Zgodnie z ustalonym terminem i miejscem szkolenia:

➡️ 09.03.2020 roku, godz. 10.00 – Sokółka, Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 8, Sala Konferencyjna,

➡️ 11.03.2020 roku, godz. 10.00 – UM Dąbrowa Białostocka, Ul. Solidarności 1, Sala Konferencyjna,

➡️ 13.03.2020 roku, godz. 10.00 – Suchowola, sala „Płomyk”, Plac Kościuszki 5A.

ℹ️ DLACZEGO ROSNĄ OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI

➡️ Mieszkańcy wielu polskich miast i gmin płacą w tym roku więcej za wywóz śmieci. W niektórych przypadkach wzrost opłat jest nawet dwukrotny. Wśród przyczyn wzrostu opłat za śmieci samorządy wymieniają wprowadzenie przez rząd drastycznej podwyżki opłaty za składowanie odpadów (tzw. opłata marszałkowska). W 2015 roku było to 24 zł za tonę, a obecnie wynosi już 170 zł, z kolei w roku 2020 r. - 270 zł.

➡️ Wyższe stawki opłat za odbiór odpadów są też efektem m.in. wzrostu cen energii, paliwa czy płacy minimalnej. Wszystko to przekłada się później na oferty składane przez firmy do przetargów, ogłaszanych przez gminy.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Janów informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolniczej będą przyjmowane od 03.02.2020 do 02.03.2020. Do wniosku o zwrot należy załączyć:

Czytaj więcej...

Prognoza pogody
Janów

Cyfrowy Urząd

ePUAP

Wrota Podlasia

obywatel.gov.pl

dwuosnowowa.pl

Gdzie jest burza

Statystyczne Vademecum

Rodzina 500+

Raport o stanie Gminy